Špeciálna základná škola internátna Spišské Vlachy patrí do siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach. Od 1. 1. 2011 sa zmenil názov školy na  SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA.
Sídli na Partizánskej ulici č. 13 v Spišských Vlachoch a má bohatú históriu. Jej vznik sa datuje k roku 1947, kedy sa začalo s výchovou a vzdelávaním detí s mentálnym postihnutím v našom meste.

Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov v triede Špeciálnej materskej školy, od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole. Súčasťou školy je aj školský internát pre žiakov na týždenný pobyt v škole.
Príprava žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre reálny život a ich včlenenie sa do spoločnosti je hlavným cieľom  Špeciálnej základnej školy internátnej v Spišských Vlachoch . Tradície našej školy nás zaväzujú  pokračovať v dobrých výsledkoch práce práca s deťmi s mentálnym postihnutím  na ich návrate do spoločnosti je vďaka kvalitným pedagógom úspešná.

Ak chcete vedieť o nás viac, prezrite si naše stránky. Pomôžu Vám oboznámiť sa so školou a s podmienkami, aké škola poskytuje na štúdium. Dúfame, že predkladané informácie uspokoja Váš záujem. Ak chcete vedieť niečo, čo ste na stránkach nenašli, kontaktujte nás. Ochotne Vám odpovieme, prípadne aj poradíme.

Pozor, zmena emailovej adresy školy!!!

spisskevlachyssi@gmail.com
spojenaskolaspv@gmail.com