Bezpečne do školy 

je názov projektu, ktorý prebiehal na našej škole od februára do októbra 2011. Jeho cieľom bolo pripraviť žiakov na bezpečný a samostatný pohyb v cestnej prestávke.

Tento projekt bol realizovaný vďaka prostriedkom, ktoré nám poskytla Nadácia VÚB z nadačného programu „Pre vzdelanie“.

Náš projekt podporený Nadáciou VÚB prebehol podľa naplánovaných aktivít:

Pre žiakov sme kúpili 6 ks bicyklov rôznej veľkosti, 10 kolobežiek a 10 párov kolieskových korčúľ. Nezabudli sme ani na ich bezpečnosť, zabezpečili sme 10 cyklistických prilieb a reflexné vesty.
Svojpomocne sme si v areále školy zhotovili mini dopravné ihrisko, na ktorom si žiaci prakticky osvojujú dopravné predpisy.
Základy prvej pomoci si pod vedením pedagógov žiaci precvičili prakticky aj na interaktívnej tabuli.

Pravidelne sme sa stretávali aj s pani Ing. Želinskou, ktorá nám pri realizácii projektu pomáhala.

Každoročné policajné štatistiky poukazujú na to, že chodci patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Najväčšiu dopravnú nehodovosť chodcov spôsobujú deti a mládež vo veku 6 – 14 rokov. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli venovať viac pozornosti dopravnej výchove vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov Spojenej školy internátnej v Spišských Vlachoch.

S finančnou podporou Nadácie VÚB a ich zamestnancov sa nám podarilo na školskom dvore vytvoriť malé dopravné ihrisko, na ktorom si žiaci prakticky precvičovali:
- bezpečnú jazdu na bicykloch,
- učili sa poznávať význam dopravných značiek,
- učili sa správať na ceste tak, aby neohrozili svoje zdravie a zdravie iných.

Tiež sme navštívili dopravné ihrisko v Spišskej Novej Vsi, kde žiaci museli:
- správne reagovať na svetelnú signalizáciu,
- dodržiavať dopravné predpisy.

Pri prehliadke mesta si nadobudnuté skúsenosti precvičovali aj reálne na svetelných križovatkách. V rámci nášho projektu sme nezabudli ani zdravotnú výchovu a poskytnutie prvej pomoci, privolanie lekára a príslušníkov polície.
Za pomoci celého pedagogického zboru sme sa snažili, aby naši žiaci vedeli správne riešiť dopravné situácie, na ceste do školy boli opatrnejší, pri hrách sa správali rozvážnejšie.
Projekt „Bezpečne do školy“ naučil žiakov základné pravidlá cestnej premávky nenásilne, hravo, aktívne a zaujímavo.