Okresný úrad Košice, odbor školstva pri príležitosti Dňa učiteľov 2016 vyjadril uznanie a vďaku pani riaditeľke Mgr. Monike Koperdákovej za dlhoročnú aktívnu prácu a osobný prínos v oblasti špeciálneho školstva.