Zlepšenie vybavenia školskej jedálne poskytujúcej stravovanie žiakom základných a stredných škôl 2021

V roku 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu na rok 2021 bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

Cieľom projektu je podpora zdravšieho životného štýlu žiakov, ktorej napomôže zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách formou nákupu moderných zariadení.

Teší nás, že vďaka tejto výzve bola naša škola úspešná a vyhrali sme 5000 eur na zakúpenie profesionálneho elektrického parného konvektomatu. Vo varnom priestore konvektomatu možno vykonávať všetky druhy úprav potravín ako je varenie, dusenie, pečenie, vyprážanie alebo grilovanie. Ďalej je možné parný konvektomat použiť na rýchle rozmrazovanie potravín, regeneráciu, zaváranie a sušenie ovocia, údenie, varenie sous-vide, na kysnutie cesta. Takto možno pripraviť kompletné menu od príloh cez mäso, zeleninu až po múčnik. Ovládanie je jednoduché, intuitívne, tepelná úprava surovín prebieha rýchlo a ekonomicky.

Najväčšia výhoda konvektomatu je úspora gramáže mäsa, úspora varením v pare, úspora tuku, úspora vody, úspora miesta v kuchyni, úspora práce a času, úspora energie.

Vďaka novému prvku v našej školskej jedálni sa môžu naši žiaci kvalitnejšie a zdravšie stravovať.

Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Černická