Úspešnosť v rozvojovom projekte „ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2014“

Termín:  7. -  10. október 2014

Cieľ: Posilňovať a ochraňovať zdravie žiakov s mentálnym postihnutím prostredníctvom netradičných druhov športu, vypestovať záujem o športové aktivity, upevniť ich fyzickú kondíciu. Naučiť ich dodržiavať pravidlá a rešpektovať súperov. Športovými aktivitami predchádzať rizikovému správaniu žiakov a odbúrať agresivitu v ich správaní.

Aktivity: Projektom sme  motivovali žiakov k pohybu, zvýšili ich záujem o športové aktivity, osvojili si nové pohybové zručnosti a dostali príležitosť zažiť pocit úspechu a radosti zo športu. Žiakom s agresívnym správaním projekt pomohol odbúrať agresivitu a nervozitu, tiež sa títo žiaci naučili kolektívnemu spôsobu myslenia a vzájomnej tolerancii. Pre žiakov sme pripravili  týždeň netradičných športov. Každá trieda  denne 2 hodiny súťažila, športovala a bojovala o priaznivé umiestnenie. Všetky úspechy boli bodované a v závere týždňa vyhodnotené a ocenené. Pre zvýšenie záujmu našich žiakov a na podporu zdravej rivality sme pozvali na záverečný deň aj žiakov z Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy, ktorí odohrali floorbalový zápas mladších a starších žiakov.

Koordinátor projektu: PaedDr. Silvia Slovinská