Špeciálna materská škola:

Mgr. Michaela Mondryová
Mgr. Gabriela Jánošová

 

Špeciálna základná škola:

1. A – tr. uč. Mgr. Edita Forgáčová
2. B – tr. uč. Mgr. Mária Ledecká
3. A – tr. uč. Paed.Dr. Silvia Slovinská
4. B – tr. uč. Mgr. Martina Ďugasová
6. A - tr. uč. Mgr. Mária Loyová
6. B - tr. uč. Mgr. Slávka Jánošíková
7. B - tr. uč. Ing. Vladimír Fábian
7. C – tr. uč. Mgr. Ivana Černická
8. A – tr. uč. Mgr. Zuzana Štofančíková

 

Asistent učiteľa:

Bc. Mária Tejbusová – asistent učiteľa v triede ŠMŠ
Bc. Zuzana Berthotyová – asistent učiteľa v triede 3.B
 

Doplňujúce úväzky:

Mgr. Monika Koperdáková
Mgr. Jana Bekešová
Mgr. Rastislav Tarajčák
 

Praktická škola:

1. D – tr. uč. Mgr. Mária Greňová
2. D – tr. uč. Mgr. Ján Sakmár
3. D - tr. uč. PaedDr. Adriana Klapáčová