Špeciálna materská škola:

Mgr. Matej Mikula

 

Špeciálna základná škola:

1. A – tr. uč. Mgr. Edita Forgáčová
3. B – tr. uč. Mgr. Mária Ledecká
5. A – tr. uč. Mgr. Martina Ďugasová
5. B – tr. uč. Mgr. Slávka Jánošíková
6. B - tr. uč. Ing. Vladimír Fábian
6. C - tr. uč. Mgr. Ivana Černická
9. C - tr. uč. Paed.Dr. Silvia Slovinská
7. A – tr. uč. Mgr. Zuzana Štofančíková
9. A – tr. uč. Mgr. Mária Loyová

 

Asistent učiteľa:

Bc. Mária Tejbusová – asistent učiteľa v triede ŠMŠ
Bc. Zuzana Berthotyová – asistent učiteľa v triede 3.B
 

Doplňujúce úväzky:

Mgr. Monika Koperdáková
Mgr. Jana Bekešová
Mgr. Rastislav Tarajčák
 

Praktická škola:

1. D – tr. uč. Mgr. Ján Sakmár
2. D – tr. uč. PaedDr. Adriana Klapáčová
3. D - tr. uč. Mgr. Mária Greňová