Zápisnica Rady školy 21.6.2023 – Uznesenie 1

Zápisnica Rady školy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia RŠ z 2.11.2022