Zápisnica Rady školy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia RŠ z 2.11.2022