SŠI Spišské Vlachy získala vďaka Nadácie VÚB – zamestnanecký grant 2000 eur. Projekt bol zameraný na dopravnú výchovu a poskytne žiakom so zdravotným znevýhodnením elementárne poznatky vhodné pre účastníkov cestnej premávky, zároveň ich pripraví pre praktický život ako chodcov, cyklistov a budúcich vodičov. Na projekte s nami spolupracujú aj príslušníci policajného zboru zo Spišských Vlach.

 Za finančné prostriedky sme zakúpili 6 bicykle, ochranné prilby, reflexné vesty a cestnú farbu na vyznačenie školského dopravného ihriska. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme BSc. Ľubici Pellovej, zamestnankyni VÚB, vďaka ktorej bol náš projekt podporený.

 Pre žiakov sme naplánovali aktivity s dopravným zameraním nielen na našom školskom dopravnom ihrisku, ale aj na verejnej komunikácii a cyklochodníku v meste Spišské Vlachy.

 

Projekt vypracovali a realizujú: Mgr. Ivana Černická, PaedDr. Silvia Slovinská