Vedúca školskej jedálne:

Marová Silvia

Kuchárky:

Viera Kurilová
Jana Olejníková

Pomocná kuchárka:

Mária Lešková

 

Ďakovný list Janke Neupauerovej