Vnútorný poriadok školského klubu detí v Spojenej škole internátnej Spišské Vlachy 2015/2016.pdf