Nadácie a občianske združenia podporili šport u našich žiakov

Naša škola sa snaží o spoluprácu s verejnosťou aj prostredníctvom listov, v ktorých oslovujeme nadácie, ktoré  podporujú výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím.

V poslednom štvrťroku roku 2008 sa našli ľudia s dobrým srdcom a na naše listy reagovali sponzorskými darmi. Škola  získala finančné prostriedky za ktoré zakúpila športové vybavenie telovýchovného kabinetu.

Za financie od Nadácie východ v zastúpení p. Rajničom sme zakúpili žinenky do relaxačnej miestnosti, financie od  Nadácie Život bez obáv a Nadácie Solidarita v zastúpení p. Beňovou sme mohli dievčatám aj chlapcom zakúpiť kolieskové korčule, ktoré môžu využívať celoročne.

Aj za poskytnuté financie od Občianskeho združenia Pomoc deťom v ohrození sme zakúpili športové potreby na  relaxačné a vyrovnávacie cvičenia a rytmickú gymnastiku.

Občianske združenie Holubica svetla nám prispela aj tento rok, a my sme zabezpečili pre deti fit lopty a hracie  futbalové stoly do školského klubu. Obetaví pracovníci Nadácie Ekopolis sami usporiadali zbierku medzi svojimi  členmi a doviezli pre deti vybavenie na lyžiarsky výcvik : od teplého oblečenia po lyžiarsku výbavu a ešte mnoho  kníh a tri bicykle.

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla  trpiacemu.“ (Milan Rúfus)