Zoznam záujmových útvarov šk.rok 2022/2023:

Názov Vedúci krúžku Termín
1 Dopravný PaedDr. Silvia Slovinská Štvrtok 12:30
2 Dramatický Mgr. Slávka Jánošíková Pondelok
3 Dúhový ateliér Mgr. Mária Ledecká Štvrtok
4 Hravé učenie Mgr. Ivana Černická Streda
5 Počítačový Mgr. Ján Sakmár Štvrtok
6 Práca s internetom Mgr. Rastislav Tarajčák Piatok
7 Šikovníček Mgr. Mária Greňová Utorok
8 Športový Ing. Vladimír Fábian Streda
9 Tvorivá dieľňa Mgr. Matej Mikula Streda