Zoznam záujmových útvarov šk.rok 2023/2024:

Názov Vedúci krúžku Termín
1 Dopravný PaedDr. Silvia Slovinská
2 Dramatický Mgr. Slávka Jánošíková
3 Dúhový ateliér Mgr. Mária Ledecká
4 Hravé učenie Mgr. Ivana Černická
5 Počítačový Mgr. Ján Sakmár
6 Práca s internetom Mgr. Rastislav Tarajčák
7 Spevácky Jana Bekešová
8 Šikovníček Zuzana Štofančíková
9 Športový Ing. Vladimír Fábian