Nadácia

Grantový program SPPravme to 2022 – „Bohatá je kultúra, nenáročná je túra“.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

 

Náš projekt pozostáva z dvoch aktivít: Naše Vianoce a Výlet do Vysokých Tatier.

Cieľom prvej aktivity bolo umožniť žiakom prežiť Vianoce tak, ako bežná majorita. Napiekli sme medovníky, vyzdobili priestory, pripravili kultúrne vystúpenie, zaspievali koledy. Vlastnoručne vyrobili vianočné pozdravy a malé darčeky pre najbližších. Spoločne sme zasadli k slávnostne prestretému vianočnému stolu, na ktorý sme pripravili tradičné pokrmy. Nezabudli sme ani na zvyky, ktoré k Štedrému večeru patria.

V druhej časti projektu zorganizujeme pre našich žiakov výlet do Vysokých Tatier. Naučia sa správať v Národnom parku, spoznajú región, v ktorom žijú, osvoja si občianske, sociálne a kultúrne kompetencie.

 

ĎAKUJEME!

 

Správa o zrealizovanej akcii.

Naša škola získala vďaka podpore Nadácie SPP finančné prostriedky na zrealizovanie projektu s názvom „ Bohatá je kultúra, nenáročná je túra“.

Cieľom projektu je umožniť žiakom prežiť Vianoce tak, ako bežná majorita. Zrealizovali sme spoločne niekoľko krásnych aktivít:

  1. Pečenie medovníkov. Mnohé deti sa s týmto predvianočným zvykom stretio po prvýkrát. Pripravili sme si cesto, vykrajovali rôzne tvary a medovníčky upiekli. Žiakom sa veľmi darilo aj pri ich vyzdobovaní. Všetky boli krásne, voňavé a veľmi chutné.

  2. Spoznávanie predvianočných zvykov. Učitelia oboznamovali žiakov so všetkými zvykmi, ktoré sú v bežnej majoritnej skupine zaužívané. Začiatok adventu po Kataríne, Barborky – vetvičky do vázy, liatie olova na Ondreja, čarovanie na Luciu…

  3. Spievanie kolied. K sviatkom patria aj koledy a vinše. Žiaci ich počúvali, učili sa spievať a pripravovali sa na vystúpenie.

  4. Naše Vianoce – Príprava slávnostného štedrovečerného obeda. Spoločne sme zasadli k slávnostnému vianočnému stolu, na ktorom boli  pripravené tradičné pokrmy. Stoly aj jedáleň boli krásne vyzdobené za pomoci p.uč.Ledeckej, vianočný stromček žiaril, hrali nám koledy. P. uč. Tarajčák priblížil žiakom zvyky, ktoré k Štedrému večeru patria – krájanie jablka, jedenie oblátok, cesnaku a medu. Pani riad. žiakov oboznámila s dôvodmi, prečo sme sa spoločne stretli za vianočným stolom. Prítomné p. učiteľky žiakom servírovali kapustnicu, rybu a šalát. Jedli sme medovníčky, ovocie, sušené slivky, salónky, oriešky. P.zást. Bekešová nacvičila so žiakmi koledu a v závere sme si všetci spoločne zaspievali „Tichú noc“. Prežili sme naozajstnú vianočnú večeru, ako ju žiaci ešte nezažili a ktorá im spríjemnila krásne vianočné obdobie.


 

Ďalšou zrealizovanou aktivitou v rámci projektu bol výlet do Vysokých Tatier. Spoznali sme časť našich veľhôr, chránenej prírody, naučili sme sa správať v národnom parku, ochraňovať ho, navštívili sme interaktívne múzeum “Tatry vnútri”, kde sme sa dozvedeli veľa o faune a flóre našich veľhôr.

Poslednou aktivitou bola návšteva múzeí v Spišskej Novej Vsi, kde sme navštívili  LaborArtórium – multisenzorické centrum na rozvoj poznávacích, pohybových a emocionálnych schopností, Múzeum Spiša, kde sme si prezreli prírodovednú výstavu. Zaujímavá bola aj prehliadka historických pamiatok v meste Spišská Nová Ves a výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska.

Všetky zrealizované aktivity zlepšili sociálne, kultúrne, poznávacie kompetencie našich žiakov.

Ďakujeme Nadácii SPP.


Pripravili: Mgr. Černická a Slovinská