Úspešnosť v rozvojovom projekte Zdravie na tanieri pod názvom “Cesta okolo sveta”

Termín: september 2015 – jún 2016

Cieľ: • Realizovať aktivity zamerané na zdravú výživu, zdravý životný štýl a prevenciu obezity
• Vytvoriť “fotoreceptár” ako učebnú pomôcku pre žiakov praktickej školy

Aktivity: Žiaci praktickej školy budú overovať nové receptúry pokrmov z jednotlivých krajín Európy – Bulharsko, Veľká Británia, Česko, Francúzsko a Slovensko. Uprednostnia jedlá s prevahou ovocia a zeleniny regionálnych dodávateľov. Zdravý životný štýl budeme upevňovať podpornými aktivitami.

Koordinátor projektu: PaedDr. Adriana Klapáčová