Zmluvy 2011 // Objednávky 2011 //

Faktúry odberateľské 2011 // Faktúry dodávateľské 2011 // Faktúry dodávateľské ŠJ 2011

ZMLUVY 2011

Zmenené Názov a anotácia
02.01.2011 Kúpno-predajná zmluva 1- NICO Krompachy
02.01.2011 Kúpno-predajná zmluva 2- NICO Krompachy
03.01.2011 Zmluva o dodávaní tovaru 1- BEGEY Spišské Vlachy
03.01.2011 Zmluva o dodávaní tovaru 2- BEGEY Spišské Vlachy
04.01.2011 Mandátna zmluva č. 03/2011 1- Jozef Fábry Spišská Nová Ves
04.01.2011 Mandátna zmluva č. 03/2011 2- Jozef Fábry Spišská Nová Ves
04.01.2011 Kúpna zmluva č. F032/11 1- ATC-JR Púchov
04.01.2011 Kúpna zmluva č. F032/11 2- ATC-JR Púchov
01.02.2011 Dodatok 5 k Zmluve o dielo 1- PVPS Poprad
01.02.2011 Dodatok 5 k Zmluve o dielo 2- PVPS Poprad
12.01.2011 Zmluva 1 – NOEMA Lemešany
12.01.2011 Zmluva 2 – NOEMA Lemešany
03.02.2011 Kúpna zmluva 1 – NOWACO Nové Mesto nad Váhom
03.02.2011 Kúpna zmluva 2 – NOWACO Nové Mesto nad Váhom
13.10.2011 Zmluva o poskyt. poč. služieb – JH Spišské Vlachy

DAROVACIE ZMLUVY 2011

Zmenené Názov a anotácia
23.01.2011 Darovacia zmluva 1- OZ Holubica svetla Spišská Nová Ves
23.01.2011 Darovacia zmluva 2- OZ Holubica svetla Spišská Nová Ves