Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlásilo výzvu na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“.
Účelom výzvy bolo posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia  u detí a mladších žiakov.
Cieľom projektu bolo zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach pre žiakov, ktorý majú voľný prístup ku knihám. Týmto spôsobom posilníme pozitívny vzťah ku knihám, k čítaniu a budovaniu čitateľského sebavedomia u našich žiakov.
Zriadili sme štyri triedne knižnice, ktoré sú však k dispozícii všetkým žiakom našej školy. Zaujala aj knižnica umiestnená na školskej chodbe, ktorú žiaci využívajú aj počas veľkej prestávky a v čase mimo vyučovania.
Knihy budeme využívať na vyučovaní, na čítanie na pokračovanie, na zriaďovanie čitateľských denníkov, poslúžia pri vhodnom výbere textu na prednes poézie a prózy, naučíme žiakov šetrne zaobchádzať s knihami a s možnosťou vypožičiavať si ich na domáce čítanie. Knihy sme vyberali tak, aby boli pre žiakov atraktívne, posilnili ich motiváciu hľadať v knihe zážitok a čítať dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín. Nezabudli sme ani na audioknihy a interaktívne knihy, keďže naši žiaci majú rôzne druhy zdravotného znevýhodnenia. Veríme však, že aj z nich sa môžu stať samostatní čitatelia.

 

Projekt vypracovali: PaedDr. Slovinská, Mgr. Černická