Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022, v ktorej sme uspeli a pokračujeme v doučovaní žiakov ohrozených školským neúspechom, ktorí potrebujú pomoc s učivom na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu. Pracovať budeme individuálne, v malých skupinách v popoludňajších hodinách.

Trvanie projektu: 17. január 2022 – 17. jún 2022

Program „Spolu múdrejší 3“ je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podrobnejšie informácie o projekte:

https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-3-vyhodnotenie/

Mgr. Monika Koperdáková, koordinátor projektu