Rozvojový projekt „Čítame radi“

„Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta.“
Francois Mauriac

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh, resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľom  projektu je priblížiť deťom a žiakom atraktívnu, veku primeranú literatúru, nadobudnúť kladný vzťah k čítaniu a knihám.

Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu, v ktorom uspela. Pani učiteľky Mgr. Ivana Černická a PaedDr. Silvia Slovinská vypracovali projekt na rozvoj čitateľskej gramotnosti a získali 800,- € na nákup nových knižných titulov, ktoré obnovia a spestria našu školskú knižnicu. Tešíme sa, že pribudli nové knihy, ktoré pomôžu žiakom s mentálnym a viacnásobným postihnutím  rozvíjať sa, odbúravať problémy s čítaním, s porozumením textu, s vyjadrovaním svojich názorov, s komunikáciou. Okrem toho, že knihy predstavujú únik z reality, rozvíjajú aj fantáziu žiakov, ich intelektuálnu stránku, zmyslovú a emocionálnu oblasť. Čítanie kníh rozvíja slovnú zásobu, zlepšuje schopnosť čítať, zvyšuje empatiu k druhým. Rozprávkoví hrdinovia sa často stávajú pre deti vzorom.

Veríme, že čoskoro zasadneme do školských lavíc a spoločne spoznáme čarovný a magický svet našich nových kníh, pretože knihy sú zdrojom múdrosti a tvorivosti.

Takže, do skorého čítania!

Koordinátori projektu: Mgr. Ivana Černická a PaedDr. Silvia Slovinská