Adresa:
Spojená škola internátna, Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy

Okres:
Spišská Nová Ves

Pozor, zmena telefónnych čísel školy!!!

Telefón:
053 / 4495 221
nové číslo: 053 / 3811 054 (účtovník)

E-mail:

Pozor, zmena emailovej adresy školy!!!

spisskevlachyssi@gmail.com
spojenaskolaspv@gmail.com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Koperdáková 053 / 4495 159
nové číslo: 053 / 3811 053

Zástupkyňa riaditeľky školy:
Mgr. Jana Bekešová053 / 4495 255
nové číslo: 053 / 3811 055

Vedúca školskej jedálne:
Marová Silvia
číslo tel.: 0904 952 211