img

Projekt „Záhrada, ktorá učí“

Školské záhrady a pozemky majú obrovský potenciál stať sa inšpiratívnou súčasťou školy a živou učebňou zaujímavého a názorného vyučovania všetkých vyučovacích predmetov.

Spojená škola internátna v Spišských Vlachoch sa zapojila do projektu „Záhrada, ktorá učí“. Všetko sa to začalo na 3-dňovom kurze v malebnom prostredí v Zaježovej neďaleko Zvolena. Učiteľky a žiaci tam mali možnosť vyskúšať, ako vyučovať a učiť sa v školskej záhrade. Zažili tam rôzne aktivity, hry, inšpiratívny bádateľský blok, dobrodružnú nočnú hru a  naučili sa, ako sa dá využívať prírodný a odpadový materiál vo vyučovacom procese.

Vďaka finančnej podpore generálneho partnera projektu firmy IKEA Industry Slovakia s. r. o., o. z. Malacky Boards, ktorá sa pripojila k projektu „Záhrada, ktorá učí“, organizovanom mimovládnou neziskovou organizáciou Živica, pribudlo v našom školskom areáli množstvo zaujímavých vzdelávacích prvkov. Na školskom dvore sme si vlastnoručne vysadili kvetinové záhony, pre včely a motýle sme školskej dielni vyrobili hmyzí hotel. Pre vtáčikov sme zhotovili vtáčie búdky, ktoré budú slúžiť ako úkryt pred zimou. V bylinkovej záhrade pestujeme bylinky, ktoré budeme používať ako prísadu do jedál, či liečivého čaju. Kompostovisko sme si pripravili pre opadané lístie a konáre našich stromov, odpadu z kuchyne, či školského pozemku. Pre zábavné učenie  nám bude slúži drevené pexeso na stojane s obrázkami hmyzu, rastlín a zvierat. V rámci uvoľňovacích a relaxačných cvičení budeme využívať zhotovený hmatový chodník. Celý vzdelávací proces žiakov s mentálnym postihnutím v našej škole je zameraný na zážitkové učenie a získavanie praktických zručností, ktoré žiaci budú v živote potrebovať. Vďaka týmto novým prvkom sa naši žiaci veľa naučia, získajú ďalšie praktické zručnosti, vedomosti, spojíme školu so životom a umožníme žiakom s mentálnym postihnutím zažiť situácie, ktoré sa mnohým doma nedostávajú a s ktorými sa možno ešte vôbec nestretli.

Naša prírodná školská záhrada slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov, poskytuje nespočetne veľa príležitostí na objavovanie, skúmanie a kladenie otázok. Umožňuje realizovať skutočné experimenty, ktoré žiakom približujú témy z učiva k reálnemu životu.

Záhrada je spoločné dielo celej školy. Do projektu sme zapojili žiakov, učiteľov školy, nepedagogický personál a rodičov.

 

Koordinátori projektu: Mgr. Ivana Černická, PaedDr. Silvia Slovinská.

 

Poďakovanie sponzorom projektu

Naša škola pekná je, záhrada v nej dominuje.

Máme kvety, stromy, skalky,

sadili sme všetko z lásky.

 

Školský dvor a záhrada,

je už teraz paráda.

Nikdy sa tu nenudíme,

a veľa sa naučíme.

 

Voňajú tu bylinky,

v záhonoch aj kvetinky.

Búdky sú už prichystané,

vtáčiky tu privítame!

 

Nezabudli sme na hmyz a včely,

čaká ich už hotel celý.

Čo v kuchyni a v záhrade zostane,

do kompostu pridáme.

 

S pexesom sa vonku hráme,

pamäť si tak prevetráme.

Na chodníku zdatnosti,

preveríme zručnosti.

 

Za všetko vám patrí vďaka,

každé euro sa nám ráta.

Máme super záhradu,

ktorá zlepší náladu.

 

O všetko sa starať chceme

a Vám pekne ĎAKUJEME!!!

 

Žiaci a učitelia Spojenej školy internátnej v Spišských Vlachoch

 

3-dňový kurz v Záježovej od 7.9.2020 – 9.9.2020

Bylinkové záhony

Hmatový chodník

Hmyzí hotel – malý

Hmyzí hotel – veľký

Kompostovisko

Kvetinové záhony

Pexeso

Vtáčie búdky

Spoločná foto s tabuľou