img

Multisenzorická miestnosť „SVETIELKO“

Multisenzorická miestnosť v našej škole je ladená farebne. Na zemi je mäkký sivý koberec, matrace s vankúšmi a dekami. Je vybavená veľkým hojdacím kreslom, závesnou sieťou, sedacími vakmi, hviezdnym nebom, aromadifúzerom, akustickými, vizuálnymi a špeciálnymi pomôckami. Znie tu príjemná relaxačná hudba, na steny pomocou zrkadlovej gule sa premietajú svetelné farebné efekty, ktoré sa dajú prepínať. Nachádza sa tu aj vodný bublinkový valec s farebnými efektmi a svetelný záves.

Multisenzorickú miestnosť využívajú, ale aj v budúcnosti budú využívať žiaci s autizmom a iným zdravotným znevýhodnením na edukačné, terapeutické a voľnočasové aktivity počas pobytu v škole v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. Táto miestnosť ponúka množstvo aktivít, ktoré stimulujú zrakové, hmatové, čuchové, sluchové zmysly žiaka. Taktiež má vplyv na celkový stav našich žiakov, kde stimulácia pomocou týchto podnetov je dôležitá pre ďalší vývoj dieťaťa. Pobyt v tejto miestnosti prináša žiakom celkové upokojenie a sústredenie sa na svetelné, hmatové a auditívne podnety. Cez stimuly sa žiaci učia nielen vnímať, ale aj vyjadrovať pocity, rozvíjať komunikačné, motorické a sociálne schopnosti, myslenie a pamäť na základe prežitých zážitkov, pocitov, ktoré dokážu ďalej využiť v bežnom živote.

Zriadením multisenzorickej miestnosti predpokladáme lepšie pokroky vo vývine a zlepšení psychosomatického stavu detí s pohybovým, zmyslovým, mentálnym postihnutím a autizmom.

 

Koordinátor projektu Mgr. Ivana Černická