“Vzdelanie má horké korene , ale sladké ovocie ( Demokritos)”
Každoročne si pri dátume narodenia učiteľa národov J. A. Komenského, pripomíname dôležitosť učiteľského povolania. Máme každý rok šancu bilancovať – pozastaviť sa , spätne si vybaviť tváre našich žiakov a premietnuť si nezabudnuteľné okamihy, ktoré sme spolu prežili. Pre niekoho sú to za katedrou strávené roky, pre iného mesiace. Ale všetci máme spoločné jedno – svoju prácu robíme s láskou.

Každá profesia je pre spoločnosť potrebná a ušľachtilá. No len máloktoré povolania nesie v sebe posolstvo. Tak ako poslaním lekára ja zachraňovať ľudské životy a prinavracať zdravie, rovnako zmysluplné je vzdelávať deti a formovať z nich všestranné a kultúrne osobnosti. Odovzdávať vedomosti a dávať lásku je veľmi veľká a zodpovedná vec, ale je to tá najkrajšia cesta k poznaniu detskej duše. Cesta, ktorá iste nie je najľahšia a vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti, obety a sebakontroly.

Z tejto príležitosti sme vzdali hold našim kolegyniam a kolegovi za vynikajúcu prácu, dlhoročnú obetavosť, trpezlivosť, profesionalitu, riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy internátnej Spišské Vlachy udelilo Komenského plaketu nasledovným pedagógom:
Jarmile Macejkovej - za 30 rokov poctivých rokov pedagogickej práce,
Jane Bekešovej – za 25 rokov náročnej pedagogickej práce s deťmi s mentálnym postihnutím,
Edite Forgáčovej - za 25 rokov obetavej pedagogickej práce,
Martine Ďugasovej - za 15 rokov zodpovednej pedagogickej práce,
Jozefovi Repaskému - za 15 trpezlivých rokov pedagogickej práce.

Deň učiteľov – 28. 3. 2010