Vychovávateľka:
Bc. JANA CMOREJOVÁ

 

Pomocné vychovávateľky:

ERIKA NOVYSEDLAKOVÁ
MÁRIA KOZLÍKOVÁ