Vychovávateľka:
Mgr. Lukáš Bujňák

 

Pomocné vychovávateľky:
Daša Fabišíková
Mária Kozlíková