img

Projekt RECYKLOHRY

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL SK s.r.o.

Zapojené školy dostali červenú zbernú nádobu do ktorej majú možnosť žiaci a ich známi bezpečne odovzdať elektrozariadenia. Žiaci vďaka umiestneniu špeciálnych nádob priamo v školách získajú praktickú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a škola body, ktoré môže vymeniť za zaujímavé odmeny.

Naša škola je do školského recyklačného projektu tiež zapojená a recyklokútik máme umiestnený vo vestibule hlavného vchodu do budovy školy.

Cieľom projektu:

- prehĺbiť naše znalosti v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť nám tak osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení,

- uvedomiť si, že nefunkčné elektrické zariadenia nepatria na skládky ani do kontajnera na komunálny odpad,

- zvýšiť povedomie o triedení odpadov u našich žiakov a tiež recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

Každý z nás môže priniesť do školy nepotrebné drobné elektrospotrebiče a odkladať ich do zbernej nádoby s maximálnym otvorom pre vhadzovanie 21 x 21 cm.ako je napr.:

  • spotrebná elektronika a to konkrétne rádiá, rádiobudíky, DVD prehrávače, MP3 prehrávače, walkmany, hifi veže, discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické opatrovateľky, domáce meteostanice atď.
  • elektronika ako sú súčasti počítačov (klávesnice, myši, zdroje), GPS, kalkulačky, telefóny, mobily, záznamníky
  • domáce spotrebiče – sem patria rýchlo varné kanvice, žehličky, fény, holiace strojčeky, hriankovače, váhy, mlynčeky
  • elektronické hračky ako napr. autíčka na diaľkové ovládanie, herné konzoly, digitálne hry a podobne.

Do nádoby však nepatria batérie a akumulátory, úsporné žiarovky a žiarivky, televízory, počítačové monitory a elektrozariadenia väčších rozmerov, ako je zberná nádoba.

Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať. Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry, vybavenie pre voľný čas.

Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

Mgr. Zuzana Štofančíková, koordinátorka environmentálnej výchovy

img

img