Menu 1

Aktivity SŠI 2010/2011

Stránka 4 z 41234

Dopoludnie v rozprávke

prežili naši žiaci v utorok 14. 9. 2010, keď v uliciach mesta stretávali rozprávkové bytosti, pri ktorých plnili rôzne úlohy. Celú akciu pripravili pedagogickí pracovníci školy, ktorí svojou kreativitou vyčarili úsmev na tvárach žiakov.

Výpravca preveril vedomosti žiakov o doprave

Vodníkovi pomohli žiaci vyloviť ryby z rybníka

Striga pripravila pre žiakov vrecia, v ktorých si zaskákali

Snehulienke žiaci pomohli ukladať a triediť taniere, potom si vyskúšali svoju silu pri preťahovaní lanom

Poľovníkovi žiaci pomohli zahnať vlka a tí starší si vyskúšali streľbu zo vzduchovky

Čert rozdelil úlohy rozvíjajúce myslenie a fyzickú kondíciu

Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec