Menu 1

Európsky futbalový týždeň Special Olympics 2011 propaguje myšlienku futbal pre každého a viac možností pre športovcov s mentálnym postihnutím a poruchami intelektu.

Jedenásty ročník Európskeho futbalového týždňa Special Olympics sa konal  od 14. do 22. mája 2011 a zameriaval sa na zmenu tohto stavu.
Snahou bolo vytvoriť viac futbalových športových možností pre ľudí s mentálnym postihnutím a poruchami intelektu.

Aj naša škola : Spojená škola internátna Spišské Vlachy sa zapojila do tejto aktivity a v priebehu dvoch dní: 17. a  18. mája 2011 usporiadala pre žiakov všetkých ročníkov futbalový turnaj. Súťažili družstvá chlapcov a tiež aj zmiešané družstvá, t.j. chlapci tvorili družstvo s dievčatami. Aby športové dni splnili svoj cieľ, ostatní žiaci, ktorí netvorili družstvo, súťažili vo  sprievodných súťažiach.

Celkovo sa súťažilo v našom turnaji 90 žiakov, 8 družstiev žiakov súťažilo v prvý deň a 8 družstiev aj v druhý deň.
Najlepší futbalisti sa zúčastnili 20. mája 2011 turnaja v malom futbale v Letanovciach a vybojovali si 7.miesto.
Hnutie Special Olympics poskytuje možnosť športovať jedincom s mentálnym postihnutím bez ohľadu na absolútnu výkonnostnú úroveň.

Comments are closed.