Faktúry dodávateľské 2021 // Objednávky 2021

OBJEDNÁVKY dodávateľské 2021

Zmenené Názov a anotácia
08.01.2021 Dodávateľské objednávky č.2021001
29.01.2021 Dodávateľské objednávky č.2021002-2021003
11.02.2021 Dodávateľské objednávky č.2021004
15.03.2021 Dodávateľské objednávky č.2021005-2021007
30.03.2021 Dodávateľské objednávky č.2021008-2021009
05.05.2021 Dodávateľské objednávky č.2021010-2021013
13.05.2021 Dodávateľské objednávky č.2021014-2021015
04.06.2021 Dodávateľské objednávky č.2021016-2021019
18.06.2021 Dodávateľské objednávky č.2021020-2021021
28.06.2021 Dodávateľské objednávky č.2021022-2021024
03.09.2021 Dodávateľské objednávky č.2021025
13.09.2021 Dodávateľské objednávky č.2021026-2021027
22.09.2021 Dodávateľské objednávky č.2021028-2021029
30.09.2021 Dodávateľské objednávky č.2021030-2021032
08.10.2021 Dodávateľské objednávky č.2021033-2021035
22.10.2021 Dodávateľské objednávky č.2021036-2021037
12.11.2021 Dodávateľské objednávky č.2021038-2021040
26.11.2021 Dodávateľské objednávky č.2021041-2021046
10.12.2021 Dodávateľské objednávky č.2021047-2021050
20.12.2021 Dodávateľské objednávky č.2021051

OBJEDNÁVKY internetové 2021

Zmenené Názov a anotácia
11.02.2021 Internetové objednávky č.202100001-202100002
18.03.2021 Internetové objednávky č.202100003-202100004
30.03.2021 Internetové objednávky č.202100005-202100007
19.04.2021 Internetové objednávky č.202100008-202100010
26.04.2021 Internetové objednávky č.202100011-202100012
21.05.2021 Internetové objednávky č.202100013-202100014
02.06.2021 Internetové objednávky č.202100015-202100017
11.06.2021 Internetové objednávky č.202100018-202100019
05.07.2021 Internetové objednávky č.202100020
07.09.2021 Internetové objednávky č.202100021-202100024
29.09.2021 Internetové objednávky č.202100025-202100027
15.10.2021 Internetové objednávky č.202100028-202100030
26.11.2021 Internetové objednávky č.202100031-202100035
10.12.2021 Internetové objednávky č.202100036-202100040

OBJEDNÁVKY školskej jedálne 2021

Zmenené Názov a anotácia
01.03.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000001-2021000002
22.03.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000003
03.05.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000004
31.05.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000005
30.08.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000006
15.09.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000007-2021000008
08.10.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000009
27.10.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000010
22.11.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000011-2021000012
20.12.2021 Objednávka školskej jedálne č.2021000013