Faktúry dodávateľské 2023 // Objednávky 2023

OBJEDNÁVKY dodávateľské 2023

Zmenené Názov a anotácia
10.01.2023 Dodávateľské objednávky č.202301
16.01.2023 Dodávateľské objednávky č.202302-202305
24.01.2023 Dodávateľské objednávky č.202306-202307
03.02.2023 Dodávateľské objednávky č.202308-202311
16.02.2023 Dodávateľské objednávky č.202312-202316
01.03.2023 Dodávateľské objednávky č.202317-202320
17.03.2023 Dodávateľské objednávky č.202321
17.04.2023 Dodávateľské objednávky č.202322-202325
27.04.2023 Dodávateľské objednávky č.202326-202328
15.05.2023 Dodávateľské objednávky č.202329-202330
14.06.2023 Dodávateľské objednávky č.202331-202332
03.07.2023 Dodávateľské objednávky č.202333
09.08.2023 Dodávateľské objednávky č.202334
28.08.2023 Dodávateľské objednávky č.202335
18.09.2023 Dodávateľské objednávky č.202336-202339
03.10.2023 Dodávateľské objednávky č.202340-202344
17.10.2023 Dodávateľské objednávky č.202345-202346

OBJEDNÁVKY internetové 2023

Zmenené Názov a anotácia
17.01.2023 Internetové objednávky č.20230001
27.01.2023 Internetové objednávky č.20230002
10.02.2023 Internetové objednávky č.20230003
13.02.2023 Internetové objednávky č.20230004
13.02.2023 Internetové objednávky č.20230005-20230007
29.03.2023 Internetové objednávky č.20230008-20230012
11.04.2023 Internetové objednávky č.20230013
02.05.2023 Internetové objednávky č.20230014
07.06.2023 Internetové objednávky č.20230015
06.07.2023 Internetové objednávky č.20230016
31.08.2023 Internetové objednávky č.20230017-20230018
25.09.2023 Internetové objednávky č.20230019-20230020

OBJEDNÁVKY školskej jedálne 2023

Zmenené Názov a anotácia
09.01.2023 Objednávky školskej jedálne č.1-7
16.01.2023 Objednávky školskej jedálne č.8-10
26.01.2023 Objednávky školskej jedálne č.11
06.02.2023 Objednávky školskej jedálne č.12-13
06.03.2023 Objednávky školskej jedálne č.14-16
29.03.2023 Objednávky školskej jedálne č.17-19
02.05.2023 Objednávky školskej jedálne č.20
18.05.2023 Objednávky školskej jedálne č.21
28.05.2023 Objednávky školskej jedálne č.22-24
14.06.2023 Objednávky školskej jedálne č.25
28.08.2023 Objednávky školskej jedálne č.26-29
14.09.2023 Objednávky školskej jedálne č.30-31
02.10.2023 Objednávky školskej jedálne č.32
02.11.2023 Objednávky školskej jedálne č.33