Faktúry dodávateľské 2024 // Objednávky 2024

OBJEDNÁVKY dodávateľské 2024

Zmenené Názov a anotácia
11.01.2024 Dodávateľské objednávky č.202401_202402
12.02.2024 Dodávateľské objednávky č.202403-202408
25.03.2024 Dodávateľské objednávky č.202409
08.04.2024 Dodávateľské objednávky č.202410-202411

OBJEDNÁVKY internetové 2024

Zmenené Názov a anotácia
24.01.2024 Internetové objednávky č.20240001-20240002
16.02.2024 Internetové objednávky č.20240003
16.04.2024 Internetové objednávky č.20240004-20240005

OBJEDNÁVKY školskej jedálne 2024

Zmenené Názov a anotácia
26.01.2024 Objednávky školskej jedálne č.1
29.02.2024 Objednávky školskej jedálne č.2
25.03.2024 Objednávky školskej jedálne č.3-6
12.04.2024 Objednávky školskej jedálne č.7