Faktúry dodávateľské 2018 // Objednávky 2018

FAKTÚRY dodávateľské 2018

Zmenené Názov a anotácia
12.02.2018 Faktúry za mesiac január 2018
08.03.2018 Faktúry za mesiac február 2018
10.04.2018 Faktúry za mesiac marec 2018
04.05.2018 Faktúry za mesiac apríl 2018
11.06.2018 Faktúry za mesiac máj 2018
06.07.2018 Faktúry za mesiac jún 2018
03.08.2018 Faktúry za mesiac júl 2018
05.09.2018 Faktúry za mesiac august 2018
05.10.2018 Faktúry za mesiac september 2018
09.11.2018 Faktúry za mesiac október 2018
07.12.2018 Faktúry za mesiac november 2018