Zmluvy 2013 // Objednávky 2013 //

Faktúry odberateľské 2013 // Faktúry dodávateľské 2013 // Faktúry dodávateľské ŠJ 2013

OBJEDNÁVKY dodávateľské 2013

Zmenené Názov a anotácia
14.01.2013 Dodávateľské objednávky č.2013001-2013005
23.01.2013 Dodávateľské objednávky č.2013006-2013008
08.02.2013 Dodávateľské objednávky č.2013009-2013010
28.02.2013 Dodávateľské objednávky č.2013011-2013012
08.03.2013 Dodávateľské objednávky č.2013013-2013016
19.03.2013 Dodávateľské objednávky č.2013017-2013019
15.04.2013 Dodávateľské objednávky č.2013020-2013022
22.04.2013 Dodávateľské objednávky č.2013023-2013024
30.04.2013 Dodávateľské objednávky č.2013025
15.05.2013 Dodávateľské objednávky č.2013026-2013030
27.05.2013 Dodávateľské objednávky č.2013031-2013036
05.06.2013 Dodávateľské objednávky č.2013037-2013040
21.06.2013 Dodávateľské objednávky č.2013041-2013043
26.06.2013 Dodávateľské objednávky č.2013044-2013045
02.08.2013 Dodávateľské objednávky č.2013046-2013047
04.09.2013 Dodávateľské objednávky č.2013048-2013053
10.09.2013 Dodávateľské objednávky č.2013054-2013056
27.09.2013 Dodávateľské objednávky č.2013057-2013058
14.10.2013 Dodávateľské objednávky č.2013059-2013065
18.11.2013 Dodávateľské objednávky č.2013066-2013069
03.12.2013 Dodávateľské objednávky č.2013070-2013072
19.12.2013 Dodávateľské objednávky č.2013073-2013074
20.12.2013 Dodávateľské objednávky č.2013075-2013077

OBJEDNÁVKY internetové 2013

Zmenené Názov a anotácia
08.01.2013 Internetová objednávka č.201301
15.02.2013 Internetová objednávka č.201302
27.02.2013 Internetová objednávka č.201303-č.201304
21.03.2013 Internetová objednávka č.201305
12.04.2013 Internetová objednávka č.201306
20.05.2013 Internetová objednávka č.201307
11.07.2013 Internetová objednávka č.201308
07.10.2013 Internetová objednávka č.201309-201310
21.11.2013 Internetová objednávka č.201311-201313
12.12.2013 Internetová objednávka č.201314-201315