Zmluvy 2015 // Objednávky 2015 //

Faktúry odberateľské 2015 // Faktúry dodávateľské 2015 // Faktúry dodávateľské ŠJ 2015

OBJEDNÁVKY dodávateľské 2015

Zmenené Názov a anotácia
19.01.2015 Dodávateľské objednávky č.2015001
06.02.2015 Dodávateľské objednávky č.2015002
11.02.2015 Dodávateľské objednávky č.2015003-2015004
17.02.2015 Dodávateľské objednávky č.2015005-2015006
20.02.2015 Dodávateľské objednávky č.2015007
25.02.2015 Dodávateľské objednávky č.2015008
17.03.2015 Dodávateľské objednávky č.2015009-2015011
09.04.2015 Dodávateľské objednávky č.2015012-2015013
17.04.2015 Dodávateľské objednávky č.2015014
27.05.2015 Dodávateľské objednávky č.2015015
16.06.2015 Dodávateľské objednávky č.2015016
17.06.2015 Dodávateľské objednávky č.2015017
23.06.2015 Dodávateľské objednávky č.2015018-2015022
02.07.2015 Dodávateľské objednávky č.2015023-2015024
06.07.2015 Dodávateľské objednávky č.2015025
08.07.2015 Dodávateľské objednávky č.2015026
07.08.2015 Dodávateľské objednávky č.2015027
31.08.2015 Dodávateľské objednávky č.2015028-2015032
24.09.2015 Dodávateľské objednávky č.2015033
30.09.2015 Dodávateľské objednávky č.2015034-2015035.pdf
14.10.2015 Dodávateľské objednávky č.2015036-2015042.pdf
22.10.2015 Dodávateľské objednávky č.2015043-2015047.pdf
23.10.2015 Dodávateľské objednávky č.2015048-2015049.pdf
02.11.2015 Dodávateľské objednávky č.2015050-2015053.pdf
06.11.2015 Dodávateľské objednávky č.2015054-2015058.pdf
25.11.2015 Dodávateľské objednávky č.2015059.pdf
07.12.2015 Dodávateľské objednávky č.2015060-2015065.pdf
09.12.2015 Dodávateľské objednávky č.2015066-2015068.pdf
14.12.2015 Dodávateľské objednávky č.2015069.pdf
15.12.2015 Dodávateľské objednávky č.2015070.pdf
18.12.2015 Dodávateľské objednávky č.2015071-2015072.pdf
22.12.2015 Dodávateľské objednávky č.2015073-2015074.pdf
28.12.2015 Dodávateľské objednávky č.2015075.pdf

OBJEDNÁVKY internetové 2015

Zmenené Názov a anotácia
19.01.2015 Internetové objednávky č.20150001
05.03.2015 Internetové objednávky č.20150002
23.03.2015 Internetové objednávky č.20150003-20150004
14.04.2015 Internetové objednávky č.20150005
11.05.2015 Internetové objednávky č.20150006
13.08.2015 Internetové objednávky č.20150007
02.10.2015 Internetové objednávky č.20150008
07.10.2015 Internetové objednávky č.20150009
11.11.2015 Internetové objednávky č.20150010
03.12.2015 Internetové objednávky č.20150011
09.12.2015 Internetové objednávky č.20150012
14.12.2015 Internetové objednávky č.20150013
18.12.2015 Internetové objednávky č.20150014

OBJEDNÁVKY školskej jedálne 2015

Zmenené Názov a anotácia
17.03.2015 Objednávky školskej jedálne č.12015
24.03.2015 Objednávky školskej jedálne č.2015000002
14.10.2015 Objednávky školskej jedálne č.2015000003
20.10.2015 Objednávky školskej jedálne č.2015000004
09.11.2015 Objednávky školskej jedálne č.2015000005
12.11.2015 Objednávky školskej jedálne č.2015000006
14.12.2015 Objednávky školskej jedálne č.2015000007