Zmluvy 2016 // Objednávky 2016 //

Faktúry odberateľské 2016 // Faktúry dodávateľské 2016 // Faktúry dodávateľské ŠJ 2016

OBJEDNÁVKY dodávateľské 2016

Zmenené Názov a anotácia
12.01.2016 Dodávateľské objednávky č.2016001-2016002
18.01.2016 Dodávateľské objednávky č.2016003-2016005
22.01.2016 Dodávateľské objednávky č.2016006-2016008
03.02.2016 Dodávateľské objednávky č.2016009
05.02.2016 Dodávateľské objednávky č.2016010
09.02.2016 Dodávateľské objednávky č.2016011
10.02.2016 Dodávateľské objednávky č.2016012
25.02.2016 Dodávateľské objednávky č.2016013-2016015
29.02.2016 Dodávateľské objednávky č.2016016
07.03.2016 Dodávateľské objednávky č.2016017-2016018
11.03.2016 Dodávateľské objednávky č.2016019
18.03.2016 Dodávateľské objednávky č.2016020-2016021
30.03.2016 Dodávateľské objednávky č.2016022
07.04.2016 Dodávateľské objednávky č.2016023-2016024
15.04.2016 Dodávateľské objednávky č.2016025-2016026
29.04.2016 Dodávateľské objednávky č.2016027-2016032
10.05.2016 Dodávateľské objednávky č.2016033-2016034
11.05.2016 Dodávateľské objednávky č.2016035
24.05.2016 Dodávateľské objednávky č.2016036-2016038
27.05.2016 Dodávateľské objednávky č.2016039
17.06.2016 Dodávateľské objednávky č.2016040-2016041
01.07.2016 Dodávateľské objednávky č.2016042-2016043
07.07.2016 Dodávateľské objednávky č.2016044
21.07.2016 Dodávateľské objednávky č.2016045
26.07.2016 Dodávateľské objednávky č.2016046
08.09.2016 Dodávateľské objednávky č.2016047-2016049
13.09.2016 Dodávateľské objednávky č.2016050
21.09.2016 Dodávateľské objednávky č.2016051-2016054
27.09.2016 Dodávateľské objednávky č.2016055-2016058
07.10.2016 Dodávateľské objednávky č.2016059-2016060
12.10.2016 Dodávateľské objednávky č.2016061
20.10.2016 Dodávateľské objednávky č.2016062
25.10.2016 Dodávateľské objednávky č.2016063-2016064
04.11.2016 Dodávateľské objednávky č.2016065-2016066
10.11.2016 Dodávateľské objednávky č.2016067-2016068
14.11.2016 Dodávateľské objednávky č.2016069-2016070
01.12.2016 Dodávateľské objednávky č.2016071
07.12.2016 Dodávateľské objednávky č.2016072
20.12.2016 Dodávateľské objednávky č.2016073-2016074
27.12.2016 Dodávateľské objednávky č.2016075-2016076
28.12.2016 Dodávateľská objednávka č.2016077

OBJEDNÁVKY internetové 2016

Zmenené Názov a anotácia
22.01.2016 Internetové objednávky č.20160001
09.02.2016 Internetové objednávky č.20160002
29.03.2016 Internetové objednávky č.20160003
07.04.2016 Internetové objednávky č.20160004
23.06.2016 Internetové objednávky č.20160005
08.09.2016 Internetové objednávky č.20160006
26.09.2016 Internetové objednávky č.20160007
20.10.2016 Internetové objednávky č.20160008
25.11.2016 Internetové objednávky č.20160009
01.12.2016 Internetové objednávky č.20160010
06.12.2016 Internetové objednávky č.20160011
22.12.2016 Internetové objednávky č.20160012-20160014

OBJEDNÁVKY školskej jedálne 2016

Zmenené Názov a anotácia
25.02.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000001
13.04.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000002
13.04.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000003
14.04.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000004
18.04.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000005
10.05.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000006
02.06.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000007
17.06.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000008
10.11.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000009-2016000010
20.12.2016 Objednávky školskej jedálne č.2016000011