Faktúry dodávateľské 2018 // Objednávky 2018

OBJEDNÁVKY dodávateľské 2018

Zmenené Názov a anotácia
12.01.2018 Dodávateľské objednávky č.2018001-2018002
16.01.2018 Dodávateľské objednávky č.2018003
18.01.2018 Dodávateľské objednávky č.2018004
08.02.2018 Dodávateľské objednávky č.2018005-2018006
16.02.2018 Dodávateľské objednávky č.2018007-2018008
19.02.2018 Dodávateľské objednávky č.2018009-2018010
21.02.2018 Dodávateľské objednávky č.20180011-2018012
28.02.2018 Dodávateľské objednávky č.20180013
08.03.2018 Dodávateľské objednávky č.20180014
20.03.2018 Dodávateľské objednávky č.20180015
27.03.2018 Dodávateľské objednávky č.20180016-20180019
17.04.2018 Dodávateľské objednávky č.20180020-20180022
14.05.2018 Dodávateľské objednávky č.20180023
17.05.2018 Dodávateľské objednávky č.20180024 – 20180025
18.05.2018 Dodávateľské objednávky č.20180026
22.05.2018 Dodávateľské objednávky č.20180027
31.05.2018 Dodávateľské objednávky č.20180028
12.06.2018 Dodávateľské objednávky č.20180029-20180030
28.06.2018 Dodávateľské objednávky č.20180031-20180032
03.08.2018 Dodávateľské objednávky č.20180034
07.09.2018 Dodávateľské objednávky č.20180035
13.09.2018 Dodávateľské objednávky č.20180036
26.09.2018 Dodávateľské objednávky č.20180037
27.09.2018 Dodávateľské objednávky č.20180038
02.10.2018 Dodávateľské objednávky č.20180039-20180041
05.10.2018 Dodávateľské objednávky č.20180042-20180043
17.10.2018 Dodávateľské objednávky č.20180044-20180045
24.10.2018 Dodávateľské objednávky č.20180046
13.11.2018 Dodávateľské objednávky č.20180047-20180049
20.11.2018 Dodávateľské objednávky č.20180050-20180053
22.11.2018 Dodávateľské objednávky č.20180054
28.11.2018 Dodávateľské objednávky č.20180055-20180057
10.12.2018 Dodávateľské objednávky č.20180058-20180059
17.12.2018 Dodávateľské objednávky č.20180060-20180062
21.12.2018 Dodávateľské objednávky č.20180063-20180067

OBJEDNÁVKY internetové 2018

Zmenené Názov a anotácia
18.01.2018 Internetové objednávky č.20180001
08.03.2018 Internetové objednávky č.20180002
20.03.2018 Internetové objednávky č.20180003
27.03.2018 Internetové objednávky č.20180004
05.04.2018 Internetové objednávky č.20180005
17.04.2018 Internetové objednávky č.20180006
17.05.2018 Internetové objednávky č.20180007
31.05.2018 Internetové objednávky č.20180008-20180009
11.06.2018 Internetové objednávky č.20180010
14.06.2018 Internetové objednávky č.20180011
24.06.2018 Internetové objednávky č.20180012
11.07.2018 Internetové objednávky č.20180013
31.07.2018 Internetové objednávky č.20180014
23.08.2018 Internetové objednávky č.20180015
19.09.2018 Internetové objednávky č.20180016
27.09.2018 Internetové objednávky č.20180017
05.10.2018 Internetové objednávky č.20180018-20180019
26.10.2018 Internetové objednávky č.20180020-20180021
31.10.2018 Internetové objednávky č.20180022
08.11.2018 Internetové objednávky č.20180023
20.11.2018 Internetové objednávky č.20180024
22.11.2018 Internetové objednávky č.20180025
28.11.2018 Internetové objednávky č.20180026
07.12.2018 Internetové objednávky č.20180027
13.12.2018 Internetové objednávky č.20180028
17.12.2018 Internetové objednávky č.20180029
21.12.2018 Internetové objednávky č.20180030

OBJEDNÁVKY školskej jedálne 2018

Zmenené Názov a anotácia
18.01.2018 Objednávka školskej jedálne č.2018000001
10.04.2018 Objednávka školskej jedálne č.2018000002
12.06.2018 Objednávka školskej jedálne č.2018000003
13.11.2018 Objednávka školskej jedálne č.2018000004
16.11.2018 Objednávka školskej jedálne č.2018000005
10.12.2018 Objednávka školskej jedálne č.2018000006-2018000007
13.12.2018 Objednávka školskej jedálne č.2018000008