Faktúry dodávateľské 2019 // Objednávky 2019

OBJEDNÁVKY dodávateľské 2019

Zmenené Názov a anotácia
10.01.2019 Dodávateľské objednávky č.2019001-2019002
16.01.2019 Dodávateľské objednávky č.2019003
17.01.2019 Dodávateľské objednávky č.2019004-2019005
24.01.2019 Dodávateľské objednávky č.2019006
01.02.2019 Dodávateľské objednávky č.2019007-2019010
06.02.2019 Dodávateľské objednávky č.2019011
13.02.2019 Dodávateľské objednávky č.2019012
27.02.2019 Dodávateľské objednávky č.2019013-2019014
08.03.2019 Dodávateľské objednávky č.2019015
21.03.2019 Dodávateľské objednávky č.2019016-2019017
03.05.2019 Dodávateľské objednávky č.2019018
13.05.2019 Dodávateľské objednávky č.2019019-2019021
24.05.2019 Dodávateľské objednávky č.2019022-2019023
04.06.2019 Dodávateľské objednávky č.2019024
11.06.2019 Dodávateľské objednávky č.2019025
12.06.2019 Dodávateľské objednávky č.2019026
24.06.2019 Dodávateľské objednávky č.2019027
03.07.2019 Dodávateľské objednávky č.2019028-2019031
31.07.2019 Dodávateľské objednávky č.2019032
03.09.2019 Dodávateľské objednávky č.2019033
10.09.2019 Dodávateľské objednávky č.2019034
17.09.2019 Dodávateľské objednávky č.2019035
01.10.2019 Dodávateľské objednávky č.2019036-2019037
14.10.2019 Dodávateľské objednávky č.2019038
23.10.2019 Dodávateľské objednávky č.2019039-2019040
08.11.2019 Dodávateľské objednávky č.2019041
20.11.2019 Dodávateľské objednávky č.2019042-2019043
27.11.2019 Dodávateľské objednávky č.2019044-2019048
09.12.2019 Dodávateľské objednávky č.2019049
19.12.2019 Dodávateľské objednávky č.2019050-2019051
08.01.2020 Dodávateľské objednávky č.2019052

OBJEDNÁVKY internetové 2019

Zmenené Názov a anotácia
23.01.2019 Internetové objednávky č.20190001-20190002
30.01.2019 Internetové objednávky č.20190003
21.03.2019 Internetové objednávky č.20190004-20190005
28.03.2019 Internetové objednávky č.20190006
05.04.2019 Internetové objednávky č.20190007-20190008
08.04.2019 Internetové objednávky č.20190009
24.04.2019 Internetové objednávky č.20190010-20190012
24.06.2019 Internetové objednávky č.20190013
03.09.2019 Internetové objednávky č.20190014
12.09.2019 Internetové objednávky č.20190015
12.09.2019 Internetové objednávky č.20190016
01.10.2019 Internetové objednávky č.20190017
02.10.2019 Internetové objednávky č.20190018
23.10.2019 Internetové objednávky č.20190019
27.11.2019 Internetové objednávky č.20190020
09.12.2019 Internetové objednávky č.20190021-20190022
08.01.2020 Internetové objednávky č.20190023

OBJEDNÁVKY školskej jedálne 2019

Zmenené Názov a anotácia
16.01.2019 Objednávka školskej jedálne č.2019000001
13.02.2019 Objednávka školskej jedálne č.2019000002
21.03.2019 Objednávka školskej jedálne č.2019000003-2019000004
08.04.2019 Objednávka školskej jedálne č.2019000005
16.05.2019 Objednávka školskej jedálne č.2019000006
24.05.2019 Objednávka školskej jedálne č.2019000007-2019000009
04.10.2019 Objednávka školskej jedálne č.2019000010
08.11.2019 Objednávka školskej jedálne č.2019000011
20.11.2019 Objednávka školskej jedálne č.2019000012