Faktúry dodávateľské 2020 // Objednávky 2020

OBJEDNÁVKY dodávateľské 2020

Zmenené Názov a anotácia
08.01.2020 Dodávateľské objednávky č.202001 – 202002
17.01.2020 Dodávateľské objednávky č.202003 – 202006
28.01.2020 Dodávateľské objednávky č.202007 – 202009
04.02.2020 Dodávateľské objednávky č.202010 – 202011
20.02.2020 Dodávateľské objednávky č.202012 – 202013
13.03.2020 Dodávateľské objednávky č.202014
30.04.2020 Dodávateľské objednávky č.202015-202016
18.05.2020 Dodávateľské objednávky č.202017-202021
29.05.2020 Dodávateľské objednávky č.202022-202023
12.06.2020 Dodávateľské objednávky č.202024-202025
03.08.2020 Dodávateľské objednávky č.202026
27.08.2020 Dodávateľské objednávky č.202027-202029
07.09.2020 Dodávateľské objednávky č.202030
02.10.2020 Dodávateľské objednávky č.202031-202033
26.10.2020 Dodávateľské objednávky č.202034-202035
09.11.2020 Dodávateľské objednávky č.202036-202038
20.11.2020 Dodávateľské objednávky č.202039-202040
01.12.2020 Dodávateľské objednávky č.202041-202044
18.12.2020 Dodávateľské objednávky č.202045-202052
28.12.2020 Dodávateľské objednávky č.202053-202056

OBJEDNÁVKY internetové 2020

Zmenené Názov a anotácia
15.01.2020 Internetové objednávky č.2020001
14.02.2020 Internetové objednávky č.2020002
03.03.2020 Internetové objednávky č.2020003 – 2020006
13.03.2020 Internetové objednávky č.2020007
28.05.2020 Internetové objednávky č.2020008-2020010
25.06.2020 Internetové objednávky č.2020011-2020012
27.08.2020 Internetové objednávky č.2020013-2020014
16.09.2020 Internetové objednávky č.2020015-2020016
21.09.2020 Internetové objednávky č.2020017-2020019
24.09.2020 Internetové objednávky č.2020020
21.10.2020 Internetové objednávky č.2020021-2020024
16.11.2020 Internetové objednávky č.2020025
26.11.2020 Internetové objednávky č.2020026-2020028
17.12.2020 Internetové objednávky č.2020029
22.12.2020 Internetové objednávky č.2020030

OBJEDNÁVKY školskej jedálne 2020

Zmenené Názov a anotácia
13.01.2020 Objednávka školskej jedálne č.2020000001
28.02.2020 Objednávka školskej jedálne č.2020000002
03.06.2020 Objednávka školskej jedálne č.2020000003
27.08.2020 Objednávka školskej jedálne č.2020000004
28.09.2020 Objednávka školskej jedálne č.2020000005
27.11.2020 Objednávka školskej jedálne č.2020000006-2020000008
17.12.2020 Objednávka školskej jedálne č.2020000009
21.12.2020 Objednávka školskej jedálne č.2020000010